Technologia BlueSky™ teraz w serwerze czasu SyncServer S600 / S650 firmy Microchip

Kategoria: , Tagi:
Technologia BlueSky™ teraz w serwerze czasu SyncServer S600 / S650 firmy Microchip

Sieci o znaczeniu krytycznym i inna infrastruktura klasy korporacyjnej mogą zapewnić niezawodne działanie tylko wtedy, gdy stale otrzymują dokładne informacje o taktowaniu z sieciowych serwerów czasu, lecz serwery te mogą być podatne na zakłócenia globalnego systemu pozycjonowania (GPS) i podszywanie się - będące znanym źródłem cyberataków. Dlatego firma Microchip Technology Inc. zaprezentowała rozwiązanie tego problemu poprzez integrację technologii BlueSky do wykrywania anomalii sygnału w sieciowym serwerze czasu SyncServer serii S600.

Microchip jest pierwszym dostawcą, który w pełni integruje wykrywanie zagłuszania GPS oraz ochronę przed spoofingiem, w połączeniu z lokalną rejestracją i analizą częstotliwości radiowej (RF), wewnątrz serwera czasu. SyncServer S600 Series Stratum 1 wraz z inteligentnymi detektorami zagłuszania i fałszowania w technologii BlueSky stale monitorują stan lokalnych konstelacji GPS i badają integralność sygnału GPS oraz lokalnego sygnału radiowego w celu zapewnienia zgodności.

W przypadku wykrycia anomalii rozwiązanie wysyła alarm i jeśli to konieczne, SyncServer przełączy się na alternatywne źródła czasu lub wewnętrzny oscylator. Chroni to bieżące wyniki czasowe, zapewniając jedynie minimalną, przewidywalną degradację czasową kluczowych operacji sieciowych i biznesowych w zastosowaniach, od bankowości i handlu akcjami po usługi energetyczne, lotnictwo i obronność.

Technologia BlueSky zastosowana w serwerze czasu SyncServer firmy Microchip, zapewnia stałe wykrywanie i ochronę przed zagłuszaniem oraz fałszowaniem GPS. Zawiera kompleksowy zestaw narzędzi do rejestrowania, tworzenia wykresów i pomiarów w celu scharakteryzowania lokalnych sygnałów satelitarnych GPS, a także lokalnych zdarzeń radiowych w czasie. Może to pomóc w korelowaniu, rozwiązywaniu problemów, identyfikowaniu i korygowaniu lokalnych anomalii, z których niektóre mogą być związane z elektroniką użytkową lub pobliskimi sygnałami radiowymi.

Zapytaj o produkt