Polityka prywatności

Z dniem 25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: Rozporządzenie). Mając na względzie potrzebę jak najlepszej ochrony Państwa praw wynikających z nowych przepisów wprowadzamy odpowiednie zapisy Polityki Prywatności obowiązujące w strukturze organizacyjnej naszej firmy.

1) Postanowienia ogólne

 1. Administratorem danych osobowych (dalej: Administratorem) jest firma Gamma Sp. z o.o., ul. Kacza 6 lok. A, 01-013 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000060668, NIP 5272361660, REGON 01741051, wysokość kapitału zakładowego 1 900 000 zł.
 2. Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej kierowanej na adres: Gamma Sp. z o.o., ul. Kacza 6 lok. A, 01-013 Warszawa lub poczty elektronicznej e-mail info@gamma.pl.
 3. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) Rozporządzenia, czyli na podstawie wyrażonej zgody Użytkownika.
 4. W związku z realizacją usług Administrator powierzy dane osobowe zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności:
  • dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych,
 5. Administrator przestrzega zasady gromadzenia i przetwarzania wyłącznie takich danych, które są niezbędne do realizacji usług.
 6. Korzystając ze strony Użytkownik wyraża zgodę na zapis plików Cookie. Wyrażenie zgody następuje poprzez kliknięcie informacji o cookies na dole strony.
 7. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich Danych osobowych, prawo do sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Aby wycofać zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych lub skorzystać z innych uprawnień, o których mowa powyżej należy skontaktować się z Administratorem pod adresem poczty elektronicznej e-mail info@gamma.pl ze stosownym żądaniem. Konsekwencją cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usługi w ramach Sklepu i realizacji zamówień.
 9. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy przetwarzanie Danych Osobowych Użytkownika dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.

2) Pliki Cookie

Strona internetowa Microchip.pl korzysta z plików Cookie:
 • niezbędnych - stosowanych w celu realizacji swoich usług i działania w tym m.in możliwości bezpiecznego uwierzytelniania użytkownika, utrzymania stanu zalogowania, utrzymania zawartości koszyka, zdefiniowania ustawień strony,
 • statystycznych - stosowanych w celu zbierania informacji o sposobie korzystania z zawartości sklepu internetowego.

Pamiętać należy iż pliki Cookie tzw. ciasteczka zapisywane na urządzeniu użytkownika nie gromadzą żadnych danych osobistych, ani żadnych innych informacji mogących zidentyfikować użytkownika strony internetowej Microchip.pl.

Zarządzanie plikami Cookie

Każdy z użytkowników strony internetowej Microchip.pl ma możliwość wglądu we wszystkie pobrane pliki Cookie z panelu ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dzięki temu możliwe jest usunięcie lub całkowite zablokowanie pobierania plików Cookie dla wszystkich bądź konkretnie wskazanych witryn internetowych. Standardowo każda przeglądarka internetowa pobiera pliki Cookie z każdej strony internetowej.

Jeśli nie chcą Państwo pobierać plików Cookie ze strony internetowej Microchip.pl prosimy o ich usunięcie i zablokowanie w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej: Firefox, Chrome, Opera, Internet Explorer, Safari.

Podmiotem zamieszczającym pliki Cookie na urządzeniu końcowym użytkownika strony internetowej Microchip.pl jest firma Gamma Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kaczej 6A.

Pliki Cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika mogą być również zamieszczane przez współpracującego z właścicielem sklepu Gamma.pl partnerem tj.: Google Analytics (administrator plików Cookie: Google Inc. z siedzibą w USA, pliki Cookie partnera: "__utma", "__utmb", "__utmc", "__utmz" ).

3) Blokowanie aktywności

Strona internetowa Microchip.pl wykorzystuje technologię firmy Google LLC z siedzibą w USA, do zbierania informacji o sposobie korzystania z jej zawartości (Google Analytics). Odbierane dane (pliki Cookie) są anonimowe i służą jedynie badaniu jakości i użyteczności naszej strony, nie mniej użytkownik strony internetowej strony internetowej Microchip.pl ma możliwość zablokowania zbierania takich informacji przez Google LLC na rzecz firmy Gamma Sp. z o.o. za pomocą wtyczki do przeglądarki internetowej, możliwej do pobrania tutaj.

Strona internetowa Microchip.pl używa dostępnej w usłudze Google Analytics funkcji "_anonymizeIp()", która zapewnia, że adres IP będzie przetwarzany tylko w skróconej formie, zapewniając tym samym anonimowość jej użytkowników.